Gegeven, het water neemt / Oeverloos 2021

Interactief kunstwerk: Gegeven, het water neemt. Gemaakt ten behoeve van Theaterfestival Oeverloos 2021 in opdracht van Oss Cultureel
Een kunstwerk van 10 x 100 meter op de dijk van de eiland Keent bij Ravenstein. Dit eiland liep bij hoog water van de Maas regelmatig onder water, waardoor bewoners hals over kop het eiland moesten verlaten. Al meanderend loopt de bezoeker tussen wuivende doeken door, beginnend met laag in zacht blauwe kleuren, naar hoog in bruine en zwarte kleuren. De beklemming van het steeds hoger wordende ‘water’, de vernauwing van het pad, en het zicht dat je steeds vaker ontnomen wordt suggereert dat je door het water opgeslokt wordt. Tijdens de doorgang  droeg je een koptelefoon met een soundscape [Mark Bruurmijn} waarbij de beleving van het kunstwerk en het zich onder water bevinden zich nog versterkte.