De verzonken stad

Mijn idee is om op de markt van ‘s-Hertogenbosch een man-gat te graven die plaats biedt aan een of meerdere mensen. Dit gat moet zo groot en diep zijn dat je als bezoeker net over het maaiveld van de markt heen kan kijken. Hierdoor wordt het plein op een andere wijze beleefd dan wanneer men het op een ooghoogte van ongeveer 160 cm beleefd. Het plein zal meer als vlak gaan werken en de bebouwing erom heen zal nog duidelijker als een arena beleefd worden, een gesloten wand met gangen, de straten, waardoor men in de arena treedt.

In de wanden van het man-gat zijn kijkgaten aangebracht en welke door middel van een lange schacht, onder de stad door, tot aan de stadwallen reikt. Deze kijkgaten bieden dan een uitzicht op de polders en bebouwing buiten de stadswallen waarmee de maatvoering en ligging, hoogte t.o.v. de Markt en vesting voelbaar wordt.

2006